วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. หล่มสัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ค่ายทหารม้า ม.พัน 28 บุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงการทำกระถางจากยางยนต์  กศน.หล่มสัก จัดกิจกรรมเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับนำมาประโยชน์อีกครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556การศึกษาตามอัธยาศัย คณะครู กศน.หล่มสัก ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีกิจกรรมการสาธิตอาหารขนม ตัดผมชาย ห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันที่ 20 มีนาคม วัดศรีจันดาธรรม ตำบลปากช่อง

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการทำกระถางจากยางรถยนต์ของ กศน.ตำบลกลุ่มโซนเมืองหล่มสัก

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กศน.หล่มสัก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายวิทยาศาสตร์การดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกาย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ อบต.บ้านหวาย

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ


โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ค่ายทหารม้า ม.พัน 28 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก