วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กศน.หล่มสัก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายวิทยาศาสตร์การดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกาย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ อบต.บ้านหวาย

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ


โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ค่ายทหารม้า ม.พัน 28 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก