วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กศน.หล่มสัก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายวิทยาศาสตร์การดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกาย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ อบต.บ้านหวาย