วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556การศึกษาตามอัธยาศัย คณะครู กศน.หล่มสัก ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีกิจกรรมการสาธิตอาหารขนม ตัดผมชาย ห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันที่ 20 มีนาคม วัดศรีจันดาธรรม ตำบลปากช่องไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น